Bij het Artsen Acupunctuur Centrum maken wij gebruik van verschillende geneeswijzen die integraal toegepast kunnen worden.

Behandelmethodes

Door het gebruik van verschillende geneeswijze kunnen wij onze patiënten de behandelmethode bieden die het beste bij hen aansluit. Wij passen verschillende behandelmethodes toe in ons centrum:

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en acupunctuur

In TCM zijn verschillende behandelmethoden mogelijk waarvan - in het Westen - de acupunctuur de bekendste is. Je kunt bijvoorbeeld ook behandelen met moxa, kruiden, massage (Tui-Na) en Qi-Gong (energetische oefeningen).
Naast de op TCM gebaseerde acupunctuur volgens de meridianen zijn in de laatste decennia moderne vormen ontwikkeld gebaseerd op het reflexzone-principe, hieronder vallen ooracupunctuur (verslaving) en schedelacupunctuur. Een nieuwe vorm is ook de segmentale acupunctuur die zich baseert op embryonale segmentatie. Deze segmentatie vind je in het lichaam terug in de wervelkolom en de per wervel uittredende zenuwen.


Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de Chinese geneeskunde. Een paar duizend jaar geleden hebben de Chinezen ontdekt dat de energie (‘Chi’) die door het menselijk lichaam stroomt, een ingewikkeld stelsel van kanalen volgt. Deze kanalen worden ook wel ‘meridianen’ of energiebanen genoemd.

Er zijn twaalf hoofdkanalen die elk in verbinding staan met een orgaan in ons lichaam. Een verstoring in een van deze energiestromen, kan er voor zorgen dat er klachten ontstaan in het verloop van de meridiaan of in het bijbehorende orgaan. Dit kan uiteindelijk resulteren in een ziekte.

De energie in het menselijk lichaam bestaat uit twee tegengestelde krachten die in evenwicht moeten zijn: Yin en Yang.

Hoe werkt acupunctuur?

Bij acupunctuur worden er op specifieke plaatsen, afhankelijk van de klachten, naalden gezet. Hierbij wordt geprobeerd het verstoorde evenwicht te herstellen, zodat de energie weer vrij kan stromen. Het lichaam kan hierdoor zichzelf weer genezen.

We maken ook veel gebruik van laseracupunctuur ter versterking van de energiebanen. Dit is ook een goed alternatief voor wie bang is voor naalden en voor kinderen. Laseracupunctuur werkt volgens hetzelfde principe, maar dan met infrarood licht in plaats van naalden.


Waarom acupunctuur?

Ondanks de zegeningen van de westerse geneeskunde kan het gebeuren dat uw klachten niet overgaan. Behandelingen worden vaak beperkt tot het behandelen van symptomen en er wordt niet altijd goed gezocht naar de onderliggende oorzaak. Ook komt het voor dat de westerse geneeskunde niet overal een oplossing voor heeft. Door juist te zoeken naar de onderliggende oorzaak, kan deze behandeld worden zodat de klachten echt verdwijnen. Acupunctuur kan hierbij een belangrijke, aanvullende, behandelmethode zijn.

Laseracupunctuur

Wat is laseracupunctuur?

Laseracupunctuur is een geheel pijnloze en ongevaarlijke behandeling en daarom ook zeer geschikt voor kinderen en baby’s, die hier goed en snel op reageren. Bij laseracupunctuur wordt gebruik gemaakt van een laser met infrarood licht, dat ook onderdeel van het zonlicht is. Hierbij worden dus geen naalden gebruikt en daardoor kan deze behandelmethode ook goed gebruikt worden bij iemand die bang is voor naalden.

Laseracupunctuur is onder andere een goede aanvullende therapie voor mensen die psychische zaken moeten verwerken. Omdat het verwerken van emoties veel energie kost, kan laseracupunctuur de energie in het menselijk lichaam versterken.

Elektro-acupunctuur

Wat is elektro-acupunctuur vlg. Dr. Voll?

Dr. R. Voll was een Duitse arts, patholoog-anatoom, die samen met ingenieur Drs. F Werner een apparaat ontwikkelde om de acupunctuurpunten meetbaar te maken. Zo kan er een diagnose gesteld worden.

Door het inzetten van meetampullen kan er een therapie uitgemeten worden. Dit kunnen homeopathische medicijnen zijn, vitamines, kruiden of bijvoorbeeld een darmkuur.

Met de elektro-acupunctuur vlg. Dr. Voll kunnen ook voedselintoleranties vastgesteld worden en aan de hand daarvan kunnen wij een voedingsadvies geven.

Met elektro-acupunctuur kunnen wij een Dentotest doen. Hierbij worden de amalgaamvullingen in de mond gemeten. Als er te veel stroom in de mond aanwezig is, kan er te veel kwik weglekken, waardoor er een kwikbelasting ontstaat. Ook kan er een stoorveld aanwezig zijn in een tand of kies door een sluimerende ontsteking.

Orthomoleculaire geneeskunde

Wat is orthomoleculaire geneeswijze?

‘Orthos’ betekent juist, recht, gezond. Moleculair staat voor: de moleculen betreffende. Bij orthomoleculaire geneeswijze wordt uitgegaan van de ‘juiste voeding’. Veel klachten zijn namelijk te beïnvloeden met juiste voeding. Met behulp van elektro-acupunctuur kunnen wij uitmeten welke vitamines en mineralen iemand nodig heeft om gezond te worden en te blijven en kunnen wij een passend voedingsadvies geven.

Voedingsadvies

Wij streven er naar met de voeding zo veel mogelijk nuttige en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen binnen te krijgen. Doordat in de huidige tijd de bodem verarmt aan vitamines en mineralen krijgen veel mensen te weinig goede bouwstoffen binnen om de lichaamscellen optimaal te laten functioneren.

Ook de milieubelasting en psychische stress nemen toe, wat weer extra vitamines en mineralen kost. Het is aan te raden om de ontstane tekorten aan te vullen met voedingssupplementen. Dit wordt ook wel ‘nutritional medicine’ genoemd.

Homeopathie

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een oude geneeswijze. Het woord homeopathie is samengesteld uit de Griekse woorden ‘homoios’, gelijkend op, en ‘pathos’, ziekte of lijden. Naast voedingsadviezen met betrekking tot vitamines en mineralen maken wij ook gebruik van homeopathische medicijnen, bijvoorbeeld om iemands gestel te versterken of om bepaalde gifstoffen af te voeren via nieren, lever of darmen.


Hippocrates

De Griekse wijsgeer Hippocrates, de grondlegger van de geneeskunde, beweerde 2500 jaar geleden al dat je niet de ‘ziekte’ maar de ‘zieke’ moet behandelen. Volgens hem waren ziekteverschijnselen of symptomen reacties van het lichaam om schadelijke invloeden te overwinnen.

Hippocrates ging van de gedachte uit dat je het gelijke met het gelijkende moet genezen. Hiermee bedoelde hij dat je de zieke moet behandelen met een middel dat bij gezonde mensen dezelfde ziekteverschijnselen oproept als bij de zieke.

Hahnemann

De Duitse arts Samuel Hahnemann (1775-1843) ontwikkelde de homeopathie verder. Hij deed proeven bij zichzelf, zijn gezin en studenten om een uitvoerig overzicht te krijgen van de reacties van mensen op bepaalde stoffen. Hahnemann vertaalde de gedachte van Hippocrates naar het Latijn: ‘Similia Similibus Curentur’ oftewel ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’. Wanneer iemand een ziektebeeld vertoont dat overeenstemt met een bepaald geneesmiddelenbeeld, kan volgens de Similia-regel dat middel de ziekte genezen.

Neuraaltherapie vlg. Huneke en Regulatietherapie

Wat is neuraal-regulatietherapie?

In de neuraaltherapie wordt gewerkt vanuit het BBRS, het Basis Bio Regulatie Systeem. Dit is een regulerend systeem, gesitueerd in het losmazige bindweefsel. Hierin vinden alle contacten tussen zenuwen, bloedvaten en lymfevaten plaats. Met neuraaltherapie reinig je het BBRS, waardoor het lichaam zichzelf kan regenereren en herstellen.


De behandeling

De behandeling bestaat uit kleine injecties met procaïne (van oorsprong gebruikt als verdovingsmiddel binnen de tandheelkunde) in het storende gebied om de blokkade in het weefsel op te heffen. Procaïne heeft een spanning van 292mV, dezelfde spanning die in gezond weefsel aanwezig is.

In bijvoorbeeld een litteken is de spanning te laag, waardoor het BBRS daar niet goed kan functioneren. Herhaalde injecties procaïne kunnen het verstoorde gebied als het ware resetten en de juiste spanning herstellen.

Na het prikken met procaïne in het stoorveld kan een pijnklacht op slag weg zijn. Dat is het ‘sekunden-fenomeen’. Meteen na het prikken kan iemand bijvoorbeeld zijn nek weer beter bewegen. Vaak gaat het lichaam wat tintelen, wordt het warmer of treden er emotionele ontladingen op. De energie gaat weer stromen, waardoor het lichaam een begin kan maken met het opnieuw verwerven van gezondheid.

Het kan ook wat langer duren voor de effecten optreden. Dat is het ‘spät-fenomeen’.

Wanneer wordt neuraal-regulatietherapie gebruikt?

Bij patiënten waar stoorvelden aanwezig zijn, maken wij gebruik van neuraal-regulatietherapie. Stoorvelden kunnen bijvoorbeeld een litteken van een operatie zijn, een storende kies of blokkerende wervels. Ook emoties kunnen tot blokkades in het weefsel leiden. Omdat onze omgeving vaak niet accepteert dat we emoties hebben, zetten we allerlei mechanismen in werking om deze emoties binnen te houden. Het lichaam verstart dan en we krijgen pijn- en of vermoeidheidsklachten.

Neuraal-regulatietherapie zorgt er voor dat de energie weer door het lichaam kan stromen en vaak worden littekens ook mooier en zachter.